Activiteiten van KSR


Articles / Artikelen

12/11/2013
  KSR-01

Standpunt over de Poolse mijnwerkers van Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid, 18 oktober 2013

Het misbruik van het klimaatgevaar tegen de werkers moet stoppen ! Voor het behoud én het verbeteren van de tewerkstelling en de beloning in de energiesector, bij de omvorming van voorbijgestreefde fossiele en nucleaire energie-industrie naar hernieuwbare energie van de toekomst ! De Poolse (...)
14/09/2012
  CJS -KSR

Manifiesta op zaterdag 22 september 2012

11u : Debat Groene Economie Zijn natuur en marktmechanismen met elkaar te verzoenen ? Wat zijn de voorstellen van de top in Rio ? Gaat het om de vermarkting van de natuur ? Wat zijn de gevolgen voor België en Europa ? De wereldtop van 20-22 juni, bekend als Rio+20, droeg de titel "The future (...)
31/07/2012
  KSR-01

Monsanto’s gifproductie, dat kan géén groene economie zijn… En sociaal verantwoord ?

Monsanto’s gifproductie, dat kan géén groene economie zijn… En sociaal verantwoord ? Uitleg waarom wij als “Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid” een bezwaarschrift indienden op 6 juli tegen de uitbreiding van de productie van glyfosaat-gif in de Antwerpse vestiging van Monsanto. Monsanto heeft een (...)
31/07/2012
  KSR-01

Bezwaarschrift tegen glyfosaat Monsanto

Betreft : aanvraag milieuvergunning dossier AN2012/331/jw door Monsanto Europa NV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen Uitbreiding capaciteit gifproductie glyfosaat

29/01/2012
  CJS -KSR

Motie van solidariteit met de staking 30/01/2012

De beweging Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid – Climat et Justice Sociale steunt tenvolle de algemene stakingsoproep voor 30 januari 2012 Alle materiële rijkdom in de wereld heeft twee bronnen : de menselijke arbeid én de natuur. KSR-CJS stelt vast dat het regeringsantwoord op de huidige (...)